Werkwijze

Onze werkwijze

Intake en anamnese

Wanneer u zich heeft aangemeld via de website of telefonisch wordt u binnen 48 uur gebeld voor het maken van een eerste afspraak. Tijdens deze afspraak vindt er een intake plaatst wat gecombineerd wordt met een anamnese gesprek. Dit gesprek heeft als doel om elkaar te leren kennen, uw klacht uit te vragen en alle benodigde persoonlijke gegevens te verzamelen. Waar mogelijk krijgt u tijdens deze afspraak al praktische tips of adviezen mee.

Onderzoek
Onderzoeksfase

Na de intake en anamnese plannen we een nieuwe afspraak om met het onderzoek te starten. Dit onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de problemen die u of uw zoon/dochter ervaart en om hier een passend advies bij te kunnen geven. Een onderzoek bestaat meestal uit meerdere sessies.
Wanneer het onderzoek is afgerond wordt er een gesprek ingepland om de resultaten met u te bespreken. We lopen samen alle onderdelen langs, stellen doelen en maken een plan van aanpak.

Behandeling

Wanneer u akkoord heeft gegeven voor het behandelplan gaan we samen werken aan het behalen van de doelen. Dit doen we meestal één keer per week waarbij het belangrijk is dat u de oefeningen thuis herhaald.
Een reguliere logopedische behandeling duurt 30 minuten. Deze 30 minuten wordt opgesplitst in twee delen: 25 minuten behandeltijd en 5 minuten administratietijd.

N.B. Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd. Lees hier meer over het niet tijdig afzeggen van afspraken.

Yara-27
Evaluatie en afsluiting

Na een vooraf vastgestelde periode of wanneer het doel naar tevredenheid is behaald vindt er een (eind)evaluatie plaats. In dit gesprek bespreken we in hoeverre de doelen zijn behaald en of een eventueel vervolg nog nodig is. Indien u geen hulpvraag meer heeft wordt het behandeltraject afgesloten. Er wordt een eindverslag gemaakt voor de verwijzer en u ontvangt, na toestemming, een uitnodiging voor een klanttevredenheidsonderzoek. Deze ontvangt u via het onafhankelijke onderzoeksbureau QDNA. Het invullen van deze vragenlijst helpt ons om de logopedische zorg te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Na het afsluiten van het behandeltraject kunt u altijd bij ons terecht indien er nog vragen zijn of als de klachten terug komen.

Allround logopediepraktijk van jong tot oud