Tarieven

Onze tarieven

  • Gecontracteerde zorg
    Multi Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars (gecontracteerde zorg), behalve met Zorg en Zekerheid (contractvrije zorg). Wanneer wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar worden de behandelingen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Wel dient u rekening te houden met het wettelijk vastgestelde eigen risico. Voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Om onvoorziene kosten te voorkomen raden wij u aan om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar over het eigen risico en de eventuele eigen bijdrage voor logopedie.
  • Contractvrije logopedie
    Vanaf 2023 hebben wij geen contract met Zorg en Zekerheid. Contractvrije logopedie wordt (gedeeltelijk of volledig) vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding verschilt echter per type polis (natura- of restitutiepolis) en zorgverzekering. Voor vergoeding is een geldige verwijzing van een arts of specialist nodig. Voor de zorg in het basispakket geldt voor volwassenen het wettelijk eigen risico van €385,-. Wat voor polis heeft u?

    • Restitutiepolis: Bij een zuivere restitutiepolis bent u vrij in de keuze van logopedist/arts ongeacht of de zorgverzekeraar wel of geen contract heeft met de betreffende behandelaar. Bij een zuivere restitutiepolis wordt het volledige bedrag vergoed.
    • Naturapolis: Bij een naturapolis wordt niet-gecontracteerde zorg gedeeltelijk vergoed. (+- 60-85%)

U ontvangt maandelijks een verzamelfactuur van alle afspraken inclusief de bijbehorende tarieven. Deze dient u eerst zelf te betalen en vervolgens declareert u de gemaakte kosten bij uw zorgverzekeraar.