Specialiteiten

Kies voor kwaliteit

KP groot

De logopedisten bij Multi Logopedie zijn Kwaliteitsgeregistreerd. ​Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici en hebben een digitale KP-sticker tot hun beschikking.

Van paramedici die staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici mag worden verwacht dat ze voldoen aan de voorwaarden die nodig zijn om kwalitatief goede zorg te leveren.

Zo weet u dat u kiest voor een professional die zijn vak bijhoudt.

Specialisaties