Volwassenen

Leerkracht

Communicatie is een ontzettend belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Wanneer de communicatie niet verloopt zoals u gewend bent of graag zou willen is het belangrijk om een logopedist in te schakelen. Logopedie wordt onder andere ingezet bij taal- en spraakproblemen, eet- en drinkproblemen en stemproblemen. Ook kan een logopedist u preventief adviseren om stemproblemen te voorkomen. Dat is fijn voor beroepssprekers, zoals leerkrachten, zangers of mensen die veel presentaties geven. Verkeerd gebruik van de stem kan namelijk tot vervelende klachten leiden. Daarnaast kunnen volwassenen als gevolg van hersenletsel, trauma of ziekte problemen ervaren met stem, spraak, taal en slikken.

Specialisaties