Ouderen

Ouderen 3

Een logopedist behandelt mensen in iedere levensfase: van nul tot honderd jaar. Bij iedere levensfase horen andere zorgvragen. U kunt hierbij denken aan: ouderen die problemen ervaren op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor en slikken.
Onder slikken verstaan we ook problemen bij het kauwen, bijvoorbeeld als het niet meer goed lukt om voedsel zo fijn te kauwen dat het makkelijk kan worden doorgeslikt. Ouderen kunnen als gevolg van hersenletsel, trauma of ziekte problemen ervaren met stem, spraak, taal en slikken. Denk aan ouderen die door dementie problemen ervaren in de communicatie of slechthorende ouderen die willen leren spraakafzien. Logopedie kan hierbij helpen.

Specialisaties