Kinderen

Kind 2

Kinderen ontwikkelen zich razendsnel. Op jonge leeftijd wordt namelijk op alle denkbare fronten de basis gelegd voor het latere leven. Deze ontwikkeling gaat bij ieder kind anders en gebeurt op zijn of haar eigen tijd. Het kan natuurlijk zo zijn dat deze ontwikkeling niet goed of anders verloopt of dat deze vertraagd is. Wanneer u twijfelt aan de ontwikkeling van uw zoon of dochter kunt u de SNEL-test invullen. SNEL staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn. De SNEL-vragenlijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind.

Hier vindt u 10 praktische tips om de taalontwikkeling te ondersteunen.

Welke problemen kunnen zich voordoen in de ontwikkeling?

Er kunnen zich diverse problemen voordoen in de spraak-taalontwikkeling van uw kind. Hiernaast krijgt u een indicatie van hoe vaak deze problemen zich voordoen.
Bijvoorbeeld 7% procent van iedere 100 kinderen heeft een taalontwikkelingsstoornis.

Taalontwikkelingsstoornissen 7%
Taalachterstand 25%
Articulatieproblemen 10%
Afwijkende mondgewoonten 8%

Tips om de ontwikkeling te ondersteunen