Over Multi Logopedie

Wij staan voor u klaar

Yara Snoei

Mijn naam is Yara Snoei en sinds 2021 ben ik de trotse eigenaar van Multi Logopedie. De praktijk is gestart vanuit de wens om te laten zien hoe mooi en veelzijdig het vak ‘logopedie’ is. Dit probeer ik te doen door voorlichtingen te geven, het beroep te profileren via social media en een actieve bijdrage te leveren aan de beroepsontwikkeling.

Sinds het behalen van mijn diploma in 2015 heb ik gewerkt in de eerste lijn, in de geriatrische revalidatie en op longstay-afdelingen voor mensen met chronische aandoeningen (o.a. dementie of niet aangeboren hersenletsel). Door deze werkervaring ben ik het gewend om samen te werken met andere disciplines zoals een fysiotherapeut, huisarts of docenten.

Na het volgen van de cursus Manuele Larynx Facilitatie ben ik mij verder gaan specialiseren in ademhaling, bewustwording en ontspanning. In mijn ogen een passende en belangrijke specialisatie in een maatschappij waar de verwachtingen alleen maar toenemen.

Kennismaken? Bel 06-18740965.

Linde Kelderman

Ik ben Linde Kelderman en ik ben sinds augustus 2022 werkzaam bij Multi Logopedie. Hier behandel ik kinderen met o.a. spraak- en taalproblemen en afwijkende mondgewoonten. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken. Het geeft mij namelijk veel voldoening om samen met een kind en zijn of haar ouders/verzorgers te werken aan het verbeteren van de communicatie. Het is erg mooi om te zien hoe trots kinderen kunnen zijn als ze iets kunnen zeggen wat ze eerst nog niet konden!
Daarnaast probeer ik zoveel mogelijk samen te werken met leerkrachten, jeugdartsen en andere begeleiders.

Mijn specialisatie is gericht op taalontwikkelingsstoornissen (TOS).

Kennismaken? Bel 06-43956774.

Erika van Lagen

Met veel plezier mag ik binnen de logopedie mijn passie voor taal en zorg combineren. Mijn naam is Erika van Lagen en sinds november 2023 ben ik onderdeel van het Multi Logopedie team. Ik ben een allround logopedist, wat inhoud dat ik mensen met o.a. taal-, spraak- en slikproblemen behandel. Iedere hulpvraag, ieder verhaal van een cliënt is uniek. Dit maakt mijn werkdag dan ook afwisselend en leuk!  

In mijn behandelingen probeer ik op een creatieve en leuke manier te werken aan het verbeteren van de communicatie van de cliënt. Onder het motto ‘samen bereik je meer dan alleen’ gebeurt dit samen met het jongere kind, de volwassene of oudere en zijn (naaste) omgeving. Samen persoonlijke grenzen opzoeken en verleggen is wat het vak logopedie in mijn optiek zo bijzonder maakt. 

Kennismaken? Bel 06-39695786

Allround logopediepraktijk van jong tot oud

Onze werkwijze

Intake en anamnese

Wanneer u zich heeft aangemeld via de website of telefonisch wordt u binnen 48 uur gebeld voor het maken van een eerste afspraak. Tijdens deze afspraak vindt er een intake plaatst wat gecombineerd wordt met een anamnese gesprek. Dit gesprek heeft als doel om elkaar te leren kennen, uw klacht uit te vragen en alle benodigde persoonlijke gegevens te verzamelen. Waar mogelijk krijgt u tijdens deze afspraak al praktische tips of adviezen mee.

Onderzoek
Onderzoeksfase

Na de intake en anamnese plannen we een nieuwe afspraak om met het onderzoek te starten. Dit onderzoek is nodig om meer inzicht te krijgen in de problemen die u of uw zoon/dochter ervaart en om hier een passend advies bij te kunnen geven. Een onderzoek bestaat meestal uit meerdere sessies.
Wanneer het onderzoek is afgerond wordt er een gesprek ingepland om de resultaten met u te bespreken. We lopen samen alle onderdelen langs, stellen doelen en maken een plan van aanpak.

Behandeling

Wanneer u akkoord heeft gegeven voor het behandelplan gaan we samen werken aan het behalen van de doelen. Dit doen we meestal één keer per week waarbij het belangrijk is dat u de oefeningen thuis herhaald.
Een reguliere logopedische behandeling duurt 30 minuten. Deze 30 minuten wordt opgesplitst in twee delen: 25 minuten behandeltijd en 5 minuten administratietijd.

N.B. Afspraken dienen 24 uur van tevoren worden afgezegd. Lees hier meer over het niet tijdig afzeggen van afspraken.

Yara-27
Evaluatie en afsluiting

Na een vooraf vastgestelde periode of wanneer het doel naar tevredenheid is behaald vindt er een (eind)evaluatie plaats. In dit gesprek bespreken we in hoeverre de doelen zijn behaald en of een eventueel vervolg nog nodig is. Indien u geen hulpvraag meer heeft wordt het behandeltraject afgesloten. Er wordt een eindverslag gemaakt voor de verwijzer en u ontvangt, na toestemming, een uitnodiging voor een klanttevredenheidsonderzoek. Deze ontvangt u via het onafhankelijke onderzoeksbureau QDNA. Het invullen van deze vragenlijst helpt ons om de logopedische zorg te evalueren en waar nodig te verbeteren.

Na het afsluiten van het behandeltraject kunt u altijd bij ons terecht indien er nog vragen zijn of als de klachten terug komen.