Logopedie

Wat is logopedie?

Veel mensen denken bij logopedie aan stotteren en slissen, maar wist u dat logopedisten veel meer stoornissen op het gebied van de persoonlijke communicatie behandelen?

Veel gestelde vragen

Hiernaast vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen over uiteenlopende logopedische problemen, praktische zaken en de praktijk.

Als u nog andere vragen heeft neem dan gerust contact op. We helpen u graag!

Logopedie is de zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en slikken. Logopedisten behandelen stoornissen op het gebied van communicatie en eten en drinken. Zij houden zich daarnaast ook bezig met voorlichting, preventie en onderzoek.

Logopedische zorg is basiszorg en wordt vergoed door de zorgverzekering. De kosten van de behandeling worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Voor de eerste afspraak wordt altijd een apart tarief gerekend. Voor een aan huis behandeling geldt een toeslag. Een overzicht van alle tarieven vindt u hier.

Bent u 18 jaar of ouder, dan worden de kosten eerst van uw eigen risico afgetrokken. U ontvangt hiervan een factuur van uw zorgverzekeraar.

De kosten van een niet nagekomen afspraak bedragen €32,25 en dienen door uzelf betaald te worden.

De logopedische behandelingen kunnen, in overleg, ook online plaatsvinden. Het is hierbij wel afhankelijk van uw klacht en hulpvraag. Sommige problemen zijn beter te beoordelen en te behandelen wanneer we een fysieke afspraak hebben.

Naast online kunnen de behandelingen ook aan huis plaatsvinden. Hier is een verwijzing van uw huisarts of specialist voor nodig.

Praat uw peuter nog niet of nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dan bestaat de kans dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft.

Een taalontwikkelingsstoornis is een ontwikkelingsstoornis die erfelijk kan zijn. De precieze oorzaak is nog onbekend. Kinderen met TOS hebben moeite met taal, verder lijkt er niets met ze aan de hand te zijn. Daarom is TOS een onzichtbare handicap: intelligentie, gehoor en algemene ontwikkeling van het kind zijn normaal. Wel heeft het kind problemen bij het spreken en/of begrijpen van taal, lezen en schrijven.

Een taalontwikkelingsstoornis bij een kind kunt u herkennen aan de volgende signalen:

  • Het kind spreekt in korte, onlogische zinnen.
  • Het kind is slecht verstaanbaar.
  • Het kind is stil en praat weinig.
  • Het kind kan zich slecht concentreren.
  • Het kind begrijpt anderen vaak niet.
  • Het kind lijkt soms niet te luisteren.

Niet ieder kind met TOS heeft last van al deze problemen. Soms wisselen de symptomen per levensfase. Om de diagnose TOS te kunnen stellen worden de taalvaardigheid, het gehoor en de non-verbale intelligentie beoordeeld. De taalvaardigheid wordt in kaart gebracht met verschillende taaltests. Daarnaast worden de communicatievaardigheden van het kind beoordeeld.

Om inzicht te krijgen in de taalontwikkeling van uw kind kunt u de SNEL-test doen. Deze test bestaat uit 14 vragen en geeft u advies over eventuele vervolgstappen.

https://www.kindentaal.nl/snel

Over Multi Logopedie

Multi Logopedie is een allround logopediepraktijk voor jong en oud met locaties in Lunteren en Veenendaal. Tijdens de intake gaan we in gesprek over de problemen die u ervaart en probeer ik u meteen te voorzien van advies. We maken een persoonlijk behandelplan en werken aan het verhelpen van uw klachten. Indien nodig pakken we het probleem multidisciplinair aan.

Yara-05