Kenniscentrum

Download bestanden

Praktisch

Multi Logopedie heeft contracten met alle zorgverzekeraars, behalve met Zorg en Zekerheid. Wat dit voor u betekent leest u hier.

Wij werken met een behandelovereenkomst die u voorafgaande aan de behandeling dient te ondertekenen. Hier staan informatie en afspraken in over o.a. de behandeling, betaling, klachtenprocedure en privacy.
U krijgt na tekenen altijd een kopie mee voor uw eigen administratie.

Wanneer de taalontwikkeling niet vanzelf gaat zijn er een aantal dingen die u kunt doen om uw zoon of dochter te helpen. In dit document staan praktische tips om meteen mee aan de slag te gaan!

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de wet Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Multi Logopedie volgt deze klachtenregeling.

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 2013 zijn hulpverleners, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De NVLF heeft een meldcode opgesteld waar Multi Logopedie naar handelt.

Multi Logopedie gebruikt patiëntengegevens, na uw akkoord, alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Deze patiëntengegevens worden niet gedeeld met derden en worden niet langer bewaard dan nodig is. Multi Logopedie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Folders

In deze folder vindt u informatie over het afspreken zonder verwijsbrief.

In deze folder vindt u informatie over het vak logopedie.

In deze folder vindt u informatie over de taalontwikkeling bij baby’s, peuters en kleuters.

In deze folder vindt u informatie over de taalontwikkeling van kinderen die opgroeien in een meertalige omgeving.

In deze folder vindt u informatie over de stem en eventuele stemproblemen.

In deze folder vindt u informatie over afasie.

In deze linker folder vindt u informatie over dysartrie, verbale apraxie en dysfagie. Deze problemen kunnen ontstaan na een beroerte, niet aangeboren hersenletsel of trauma.

In de rechter folder vindt u specifieke informatie over eet- en drinkproblemen.

Over Multi Logopedie

Multi Logopedie is een allround logopediepraktijk voor jong en oud met locaties in Amerongen en Lunteren. Tijdens de intake gaan we in gesprek over de problemen die u ervaart en probeer ik u meteen te voorzien van advies. We maken een persoonlijk behandelplan en werken aan het verhelpen van uw klachten. Indien nodig pakken we het probleem multidisciplinair aan.

Yara-05